Világnapok - Emléknapok - Jeles napok
Világnapok - Emléknapok - Jeles napok


angol.jpg


 

Munkaszüneti és pihenőnapok 2022. - Magyarország

Egyházi mozgó ünnepek

Munkaszüneti napok a világ országaiban A -H

Munkaszüneti napok a világ országaiban I - P

Munkaszüneti napok a világ országaiban R - Z

Iskolai naptár 2021 - 2022

Virágzás (pollen) naptár

Éjszakai rendezvények 

Naptári adatok 2022

 

 

 

időjárás

Időjárás - most  EU fővárosok

Időjárás előrejelzés Budapest

Budapest booked.net
+C

Max.: +

Min.: +

Pén, 01.01.2021

Szmogtérkép Magyarország

Budapest szmogtérképe

UV sugárzás - Magyarország

UV térkép

Vészjelzés - Európa

Vészjelzés - Föld

 

posta icon

Irányítószám keresés a világ összes országában - Postcodes

 

 

 

 

 
Disable Ctrl Key, Right click and F12
 

 

 

 

 

 

A független Magyarország napja

 

A független Magyarország napja  -  Világnapok - Emléknapok - Jeles napok

 

Kapcsolódó cikk:
A magyar szabadság napja

1991 júniusában hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot, a szovjet csapatok kivonulása Silov altábornagy 1991. június 19-ei búcsújával fejeződött be.. Ezzel véget ért az 1944-45 óta tartó megszállás. A kommunista világhatalom katonai erőit a Kádár-korban „ideiglenesen itt állomásozó” szovjet csapatokként emlegették - az „ideiglenesség” pedig 45-46 évig tartott. A kivonuláskor a szovjetek azért még egyszer megfricskázták a magyar delegációt: nem tették meg azt a szívességet nekünk, hogy az utolsó katona gyalog sétáljon ki az országból.

A kelet-európai rendszerváltásokról már 1989-91 környékén egyértelmű volt, hogy a Szovjetunió térségbeli szerepének csökkenésével jár együtt. Ezekben az években szűnt meg a keleti blokk Moszkvából irányított gazdasági együttműködése, a KGST (Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa), a szintén szovjetek dominálta katonai szervezet (Varsói Szerződés) és ezzel párhuzamosan vonták ki a szovjet csapatokat a kelet-európai, kelet-közép-európai országokból.

A folyamat Gorbacsov enyhülési politikájával, a glasznoszty (nyilvánosság) és a peresztrojka (átépítés) bevezetésével tetőzött be, ezzel ért véget a Brezsnyev-doktrína érája, amikor a Szovjetunió fenntartotta magának a jogot, hogy akár katonai erővel is beavatkozzon azokban a kelet-európai országokban, ahol neki nem tetsző folyamatok játszódnak le. (A Brezsnyev-doktrínát alkalmazták 1968-ban, Csehszlovákiában, a prágai tavasz leverésekor.)


Fotó: WAN2

A szovjet csapatok Magyarországról való kivonását sokan összefüggésbe hozzák Nagy Imre 1989-es újratemetésével. Akkori beszédében a Fidesz nevében felszólaló Orbán Viktor vetette fel a szovjet csapatok kivonását.

Keskeny Ernő magyar diplomata, volt moszkvai nagykövet erről egy 2008-as tanulmányában, Az Antall-kormány keleti politikája című írásában így fogalmaz: „Belpolitikai vihart kavart Orbán Viktor 1989. június 16-án, Nagy Imre újratemetésén tett kijelentése, amelyben a szovjet csapatok Magyarországról történő kivonását követelte. Akkor sok politikus felelőtlennek tartotta ezt a magatartást. Mindenesetre feltehetőleg ez a beszéd is hozzájárult ahhoz, hogy még abban az évben tárgyalások kezdődtek a csapatok kivonásáról, s az erről szóló megállapodást még a Németh-kormány idején kötötték meg. A Horn Gyula és Eduard Sevardnadze külügyminiszterek által 1990. március 10-én aláírt csapatkivonás egyezmény 1. cikke szerint a Szovjetunió a csapatok kivonását Magyarország területéről 1991. június 30-ig befejezi.”

Kivonulási dátumok

Maga a csapatkivonás végül valamivel rövidebb idő alatt zajlott le. Június 19-én elhagyta hazánkat az utolsó szovjet katona, ám a magyar politikusok gyakorlatilag június 13-án elbúcsúztatták a szovjeteket, az utolsó katonavonat pedig június 16-án távozott.

1991. június 14-én, pénteken a Népszabadság arról számolt be címoldalán fő- és felcímeiben, hogy „Magyarország visszanyerte teljes szuverenitását”, miután „Silov altábornagy elköszönt”. Az előző napon, vagyis június 13-án a szovjet Déli Hadseregcsoport parancsnoka ugyanis búcsúlátogatást tett Antall József akkori magyar miniszterelnöknél és Göncz Árpád köztársasági elnöknél.

Elszámolási viták

Antall József ekkor azt mondta: ”A szovjet csapatok magyarországi kivonulása egyben a szovjet hadsereg erkölcsi megújhodását is jelenti. Az esemény, amellyel hazánk függetlenné válik, a Szovjetunió számára óriási presztízsnyereséget hoz a világpolitikában.” Silov bejelentette ekkor, hogy a tervezettnél előbb, tehát nem június 30-án, hanem 19-én fogja elhagyni – az utolsó szovjet katonaként – az országot.


Fotó: Pataky Zsolt

Más kérdés, hogy másnap egy tárgyalódelegáció vezetőjeként, visszaindult Budapestre. Silov már ekkor, június 13-án ugyanis „sajnálatosnak nevezte”, hogy a „pénzügyi elszámolás kérdésében még nem sikerült megegyezni, mindazonáltal bízik benne, hogy a június 30-i határidőig megoldódik a kérdés”.

Törékeny helyzet

Göncz Árpád köztársasági elnök így fogalmazott 1991. június 13-án: „Jelentős ez a mai nap. Mind a mi hazánk, mind az önök hazája számára, és joggal állíthatom – Európa számára is. Ez a nap, amikor őszinte baráti kézfogással búcsúzunk önöktől, a Magyarországon állomásozó szovjet haderők parancsnoki állományától, legénységétől és köszönetet mondunk azért, hogy a Szovjetunió kétoldalú megállapodás alapján saját lehatározásából csapatait kivonja Magyarországról, s ezzel helyreáll Magyarország szuverenitása. Hosszú folyamatba illeszkedik a mai nap, ebbe illeszkedett 1956, ebbe illeszkedett a berlini fal ledőlése, ezt jelzi Gorbacsov tevékenysége a Szovjetunióban.”

Antall József
Fotó: MTI

Jellemző, hogy mire Göncz kifejtette mindezt, a Szovjetunió megindult a végső bomlás, Gorbacsov pedig a teljes bukás útján: ezen a napon, június 13-án érkezett ugyanis a hír, hogy Borisz Jelcin nyerte meg az orosz elnökválasztást, már az első fordulóban. Ő lesz az, aki Gorbacsov után átveszi a hatalmat Moszkvában, ám pár hónappal később már nem a Szovjetunió, hanem Oroszország élén áll majd. (A Szovjetunió 1991 végén bomlik fel, és legfontosabb utódállamaként Oroszország veszi át világpolitikai meghatározó szerepét, vagy legalábbis megpróbálja ezt a szerepet betölteni.)

Hogy mennyire törékeny volt a szovjet helyzet ekkoriban, jól érzékelteti az MTI június 17-ei híre, amelyet másnap a Magyar Nemzet közölt: „Rigában hétfőre virradó éjszaka a Lettországban állomásozó szovjet ’feketesapkások’ feldúlták a főpályaudvar vámhivatalát. A vámhivatal parancsnokát rövid időre őrizetbe vették, majd szabadon engedték – jelentette a Baltia hírügynökség.” Vagyis a szovjet csapatkivonás szinte az utolsó pillanatokban fejeződött be Magyarországon (és Csehszlovákiában), a szétesőben lévő világbirodalom helyzete teljesen kiszámíthatatlan volt 1991 nyarán. A szituáció magában hordozta ugyanis egy konzervatív fordulat esélyét is Moszkvában. (Ez meg is történt, de a konzervatívok hamarosan, 1991 augusztusában bekövetkező puccsát Jelcin erélyes fellépése meghiúsította, a gyengülő Gorbacsov ezeket az eseményeket bénultan figyelte.)

Az utolsó vonat

Szerencsés volt tehát, hogy a szovjetek a vártnál kicsivel előbb távoztak Magyarországról: az utolsó szovjet katonavonatot 1991. június 14-én kezdték el megpakolni az úgynevezett ellátópont felszerelésével. Néhány lakókocsi, sátrak és technikai eszközök kerültek a szerelvényre. Ezek a felszerelések a Mándok és Tuzsér közötti erdőben, Záhony térségében lévő ellátóponton voltak addig. Az MTI június 16-ai, illetve a Magyar Nemzet június 17-ei beszámolója szerint június 16-án hagyta el az utolsó katonavonat hazánkat.

A MÁV akkori egymilliárdos bevételét valószínűleg nem a Rákosrendezőre költötték el
Fotó: Stiller Ákos

A csapatkivonásnak nemcsak Magyarország volt a nyertese: a MÁV 1990. március 12-étől csaknem 35 ezer vasúti kocsit, azaz másfél ezer szerelvényt indított a Szovjetunióba – derült ki a vasúttársaság záhonyi igazgatójának, Lőrincz Sándornak a Népszabadságban közölt nyilatkozatából. „Ez a MÁV-nak nem volt rossz üzlet, hiszen egymilliárd forint körüli árbevételt hozott” – jegyezte meg Lőrincz.


Viktor Silov altábornagy

Még mindig az elszámolási vita

Kevésbé járt jól anyagilag Magyarország. A Silov által is emlegetett elszámolási vitáról június 17-én Keleti György ezredes, HM-szóvivő így nyilatkozott: „a szovjet követelés 48,2 milliárd forint. A magyar igény (amelyben a legnagyobb tétel a környezeti kár) ezt meghaladja.” Ez az összeg azonban hamarosan duplájára emelkedett, mert a magyarok százmilliárd forintot kértek a környezeti károk miatt. A szovjetek viszont a kivonulás napjaira időzítve közölték június 19. előtt, hogy ők is százmilliárdot akarnak.


Keleti György ezredes

Keskeny Ernő a már idézett, az Antall-kormányról szóló tanulmányában így foglalta össze a történteket: „Az orosz fél 60 milliárd forintos követeléssel állt elő a magyarországi ingatlanokért, amelyre a magyar fél válaszul 100 milliárd forintra becsülte a megtérítendő környezeti károkat. Végül az úgynevezett ’nulla-megoldásban’ sikerült megállapodni, amely szerint mindkét fél lemond a saját követeléséről. Az erről szóló egyezményt Jelcin elnök 1992-es budapesti látogatása során írták alá. A megállapodást két jegyzőkönyv egészítette ki. Az egyikben Magyarország vállalta, hogy 10 millió dollár értékben humanitárius gyógyszersegélyt nyújt Oroszországnak, míg a másik szerint Magyarország megvizsgálja annak lehetőségét, hogy részt tud-e venni a területéről kivont szovjet katonák lakásproblémáinak megoldásában.”

Az utolsó fricska

A szovjet csapatok kivonulása Silov altábornagy 1991. június 19-ei búcsújával fejeződött be. Záhonyba délután három óra előtt két fekete Volga gördült be a határpontra. A szovjet tábornok és Annus Antal altábornagy honvédelmi államtitkár egymás mellé álltak, és Silov rövid beszédet mondott. „A Szovjetunió teljes mértékben eleget tesz a tavalyi egyezményben aláírt megállapodásoknak, és a Magyarországon ideiglenesen állomásozott déli hadseregcsoport teljes személyi állományát, harci technikáját, fegyverzetét és minden eszközét kivonta hazánk területéről” – foglalta össze a korbeli tudósító a szovjet tábornok szavait.

Silov azonban ezzel nem fejezte be mondandóját. A Népszabadság szerint úgy vélte: „a magyar fél még nem teljesítette ezt az egyezséget, nem hatott oda, hogy a pénzügyi elszámolások befejeződhessenek. Ezeket a hiányosságokat június 30-ig pótolni kell. Ezután minden jót kívánt volt magyar partnereinek és az ország népének, s kifejezte reménységét, hogy a barátság a jövőben is megmarad. Végül katonásan elköszönt, és a szovjet oldalra hajtott.” A tudósító ehhez még hozzátette: „Elmaradt tehát a magyar fél szorgalmazta gyalogátkelés a határhídon, és a közös sajtótájékoztató ötletére is azt válaszolta Silov, hogy tartson sajtókonferenciát ki-ki a saját oldalán.”

forrás: hvg.hu

Vissza júniushoz

 

  

2021

Világnap:

olyan évenként ismétlődő, a világra, vagy számos földrészre kiterjedő ünnep, amelyet különböző nemzetközi-, vagy világszervezet hirdetett meg valamely aktuális témához kapcsolódóan, a figyelem felhívása céllal, pl. az ENSZ, VHO, környezetvédelem, szakmák napjai , egy napos, világ jelentőségű esemény.

Nemzetközi nap:

olyan évenként ismétlődő, számos országra kiterjedő ünnep és figyelemfelhívó nap, amelyet különböző nemzetközi szervezetek hirdettek meg valamely aktuális témához kapcsolódóan, esetenként rendezvényekkel, konferenciákkal ünneplik. pl. az ENSZ, UNESCO, tematikus figyelemfelhívó nap, nemzetközi jelentőségű események.

Nemzeti ünnep:

olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország, vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Nem egyezik meg a nemzeti emléknappal. A legtöbb országnak egy nemzeti ünnepe van egy évben, más országoknak több is. A nemzeti ünnep legtöbbször azon a napon van, amikor az adott állam, vagy tartomány elnyerte függetlenségét. Más esetekben az ország védőszentjének napja, vagy kiemelkedő történelmi esemény válhat nemzeti ünnepnappá. Az állami élet szempontjából kiemelkedő nemzeti ünnepüket az egyes országok törvényben lefektetett állami ünnepként ünnepelik meg,  Magyarországon: március 15. augusztus 20, október 23. Munkaszüneti napok.

Emléknap:

olyan kitüntetett napot jelöl, amely egy ország, vagy egy nép életében kiemelt jelentőséggel rendelkezik, de nem nemzeti ünnep. Általában egy olyan történelmi győzelem, vagy tragédia, illetve más nemzeti jelentőségű esemény, amely fordulatot hozott, amelyre az adott ország állampolgárai, a  nép tagjai büszkék lehetnek, vagy amelyet gyászolnak. A tragikus nemzeti eseménnyel kapcsolatos emléknap másik neve nemzeti gyásznap. A nemzeti emléknapok fontossága és az ünneplésük mértéke országonként eltérő.

Jeles nap:

olyan ünnepnapok, melyeket egy esemény ünneplésre méltóvá tesz, melyhez országszerte állandó hagyomány, szokás fűződik, pl: egyházi ünnep. Sokféle jeles nap van, például a születésnapok, esküvők, de a Karácsony és a Húsvét is az.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
                    

Kapcsolat
Felhasználási feltételek

lap tetejére


Új tartalom a Blogomon    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Nightflower    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Én segítek eligazodni a csillagok üzeneteiben. Várlak!!    *****    Diplomás asztrológus vár, hogy elkészítse a születési horoszkópodat, sok fontos életeseményt ismerhetsz meg. Érdemes!!!!    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Szeretettel várlak a csillagjövõ asztrológia oldalon! Válaszd ki milyen elemzésre van szükséged és rendeld meg! Kattints    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    MY HERO ACADEMIA FANFICTION - TODOROKI SHOTO - HÕSAKADÉMIA - SHOTO - MHA!! BNHA!! SHOTO !! NÉZZETEK BE!! TODOROKI SHOTO    *****    BNHA!! MY HERO ACADEMIA FANFICTION - TODOROKI SHOTO - HÕSAKADÉMIA - SHOTO LOVESTORY - MHA!! NÉZZETEK BE!! TODOROKI SHOTO    *****    My hero academia fanfictionok!! Szereted a Hõsakadémát? Olvass fanfictionokat a legnépszerûbb karakterekkel!!Hõsakadémia    *****    Elena Hill, valódi lázadó, vagy éppen jó kislány? Milyen sorsot szán neki a jövõ?    *****    Melody Redwine mûvész lelkû, vidám és nagyon tudatos lány, és nem mellesleg... BOSZORKÁNY.    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Linkinlady    *****    A kamaszkor eleve zûrös, de ha valaki természetfelettinek született, nem a hormonok jelentik a legnagyobb problémát.    *****    Lauren McCellan nem sejtette elõre, hogy mibe csöppen, amikor elindult a választáson... Aztán megnyerte.    *****    Asha Kendare-t a családja egy ballépés miatt számûzte, de nem biztos, hogy a boszorka tanult is az esetbõl.    *****    Castiel bukott angyalként beleszeretett egy halandóba... Egy boszorkányba. A szerelmüket örökre elátkozták?    *****    Daxton Lewiev valódi vérfarkas, akinek fontos a családi büszkeség, és a vérvonal tisztasága, de ez vajon elegendõ?    *****    Egy apró, kreatív közösség, akik szeretettel várják új tagjaikat. Írjuk meg együtt ezt a történetet! - Csatlakozz! - RPG    *****    Ágica könyvtára - Mindent az olvasásról - Beszélgetések könyvekrõl, olvasásról! :) - Frissen nyílt oldal